Vera Dalm en René Verbruggen op 14 mei 2020 benoemd als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen bij Spaarnelanden NV

Nieuws

content

Vera Dalm en René Verbruggen op 14 mei 2020 benoemd als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen bij Spaarnelanden NV

Actualiteit, 18 mei 2020

 
Spaarnelanden houdt de gemeenten Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, heel én bereikbaar. Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven, nu en in de toekomst. Het toezicht op de groene ambitie in combinatie met het op peil houden van de kwaliteit van de kernactiviteiten blijft in goede handen door de nieuwe samenstelling van Raad van Commissarissen.
 
Vera Dalm is sinds kort directeur bij Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Voorheen was zij directeur bij Milieu Centraal en vanuit die rol betrokken bij de Transitieagenda Circulaire Economie en het Grondstoffenakkoord. Spaarnelanden haalt met Vera Dalm een vakkundig toezichthouder in huis. 
 
René Verbruggen is eigenaar en directeur bij Braver Investments. Hij brengt zijn financiële en bedrijfskundige expertise mee naar Spaarnelanden, tevens is René goed bekend met het werkgebied van Spaarnelanden aangezien hij opgegroeid en woonachtig is in de regio. 
 
Vera Dalm en René Verbruggen vormen samen met voorzitter Scief Houben de drieledige Raad van Commissarissen van Spaarnelanden.  
 
Wij wensen hen veel succes!
 
Team Maes & Lunau
 
 
 
 
 

Archief