Raad van Toezicht VZVZ versterkt met drie top vrouwen

Nieuws

content

Raad van Toezicht VZVZ versterkt met drie top vrouwen

Actualiteit, 30 april 2019

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) beheert het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens via dit ‘netwerk’ technisch en organisatorisch goed verloopt.

De uitbreiding met drie onafhankelijke toezichthouders zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van VZVZ dat in toenemende mate bijdraagt aan de verbetering van de zorg efficiënte in de Nederlandse samenleving.

Madeleine de Cock Buning, Henriëtte Prast en Klaske de Jonge zullen ieder vanuit hun expertise bijdragen aan de verdere ontwikkeling van VZVZ op de terreinen ICT & recht, Privacy en Communicatie en public affairs.

Madeleine de Cock Buning is hoogleraar Auteurs-, Communicatie en Mediarecht aan de Universiteit van Utrecht en zij is daarnaast onder meer voorzitter van de Commissariaat voor de Media, en Hoogleraar tevens voorzitter Digital Politics, Economy and Societies, European University Institute, Florence, School of Transnational Governance, Haar primaire aandachtsgebied binnen de raad van toezicht van VZVZ zijn juridische zaken.

Henriëtte Prast is hoogleraar Finance aan de Tilburg School of Economics and Management. Verder is Prast lid van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Haar primaire aandachtsgebied binnen de raad van toezicht van VZVZ is financiële zaken. Daarnaast is zij lid van de Auditcommissie.

Klaske de Jonge heeft een lange carrière vervuld in communicatie en public relations en als laatste bij de Coca Cola Hellenic Bottling company  en daarvoor Vodafone NL. Zij heeft diverse toezichthoudende functies vervuld tijdens haar directie functie van de Consumentenbond. Tevens waszij  lid RvT Hartstichting en MLD Stichting. Momenteel is zij Lid Internationale Advisory Board Maastricht University School of Business and Economics, Voorzitter Bestuur De Geschillencommissie (benoemd door ministerie J&V op 23 april jl).Haar aandachtsgebied binnen de raad van toezicht zal zijn communicatie en public affairs.

Archief