test

content

Onderwijs & Woningcorporaties

In het onderwijs krijgt het vakmanschap van de docent veel aandacht: geen onbevoegden, maar hoogopgeleide professionals voor de klas. Andere actuele thema’s: toenemende digitalisering, aandacht voor studierendement, en (in het hoger onderwijs) een belangrijkere rol voor de medezeggenschap. Maes & Lunau werkt al jaren voor uiteenlopende onderwijsinstellingen. Na enkele incidenten zijn de woningcorporaties bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. De nadruk komt weer te liggen op hun kerntaak: het voorzien in goede, betaalbare woonruimte. Ondertussen krijgen huurders meer inspraak en krijgen ook gemeenten een belangrijke rol in het maken van prestatieafspraken. Er is behoefte aan een nieuwe generatie bestuurders en toezichthouders, met voelsprieten voor transparantie en verantwoording.

Enkele voorbeelden van onlangs afgeronde opdrachten in deze sector:

Lid College van Bestuur

Fontys Hogescholen

Lid College van Bestuur

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lid Raad van Commissarissen

Eigen Haard

Directeur-Bestuurder

Tablis Wonen

Voorzitter Raad van Toezicht

De Haagse Hogeschool

Leden RvC (Vastgoed / Bedrijfskundig / Financieel)

Stichting Humanitas Huisvesting

Directievoorzitter en Leden RvC

Waterweg Wonen

Voorzitter College van Bestuur

Hotelschool Den Haag

Algemeen Directeur

Woonstichting De Key

Managing Director Themadirectie Mobiliteit

TNO

Directeur

Amsterdamse Fed. van Woningbouwcorporaties

Lid Raad van Toezicht

Hogeschool Leiden