test

content

Onderwijs & Woningcorporaties

In het onderwijs krijgt het vakmanschap van de docent veel aandacht: geen onbevoegden, maar hoogopgeleide professionals voor de klas. Andere actuele thema’s: toenemende digitalisering, aandacht voor studierendement, en (in het hoger onderwijs) een belangrijkere rol voor de medezeggenschap. Maes & Lunau werkt al jaren voor uiteenlopende onderwijsinstellingen. Na enkele incidenten zijn de woningcorporaties bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. De nadruk komt weer te liggen op hun kerntaak: het voorzien in goede, betaalbare woonruimte. Ondertussen krijgen huurders meer inspraak en krijgen ook gemeenten een belangrijke rol in het maken van prestatieafspraken. Er is behoefte aan een nieuwe generatie bestuurders en toezichthouders, met voelsprieten voor transparantie en verantwoording.

Enkele voorbeelden van onlangs afgeronde opdrachten in deze sector:

Lid Raad van Commissarissen

Mozaïek Wonen

Lid Raad van Commissarissen

Eigen Haard

Voorzitter en Lid College van Bestuur

De Haagse Hogeschool

Voorzitter Raad van Toezicht

De Haagse Hogeschool

Lid College van Bestuur

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Directievoorzitter en Leden RvC

Waterweg Wonen

Voorzitter Raad van Toezicht

ROC Twente

Algemeen Directeur

Woonstichting De Key

Directeur Communicatie

Universiteit van Amsterdam

Directeur

Amsterdamse Fed. van Woningbouwcorporaties

Lid College van Bestuur

Hogeschool Utrecht