Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Alrijne Zorggroep tijdens de selectieprocedure voor de voorzitter en lid raad van toezicht.

Bij Alrijne Zorggroep werken ruim 3700 medewerkers. Alrijne Ziekenhuis heeft 497 bedden, verdeeld over de drie ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. De verpleeghuizen Leytenrode en Oudshoorn vallen ook onder Alrijne zorggroep en hebben op dit moment in totaal 333 bewoners. In 2020 werd € 330 miljoen aan opbrengsten in de ziekenhuiszorg gerealiseerd en € 37 miljoen in de ouderenzorg. Alrijne zorggroep is financieel gezond, ook nadat in het eerste Coronajaar 2020 het aanbieden van zorg de prioriteit heeft gekregen boven de vraag hoe dit gefinancierd gaat worden.

De raad van toezicht telt zes leden die zitting hebben voor een termijn van vier jaar en aftreden volgens een door de raad vastgesteld rooster. Na de termijn van vier jaar komen de leden na evaluatie in aanmerking voor een tweede zittingstermijn. De honorering is in lijn met de WNT2. Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Elke commissie is gericht op specifieke thema’s als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

Per 1 januari 2022 zal de voorzitter van de auditcommissie financiën en risicobeheersing (AC F&R) en per 1 juni 2022 de voorzitter van de raad van toezicht vertrekken. De rol van voorzitter van de auditcommissie AC F&R zal intern worden ingevuld. Om die reden zoekt Alrijne een toezichthouder die lid van de AC F&R kan worden en iemand die voorzitter van de raad van toezicht kan worden. Alrijne hecht aan een divers samengestelde raad van toezicht. Gezien de huidige samenstelling zal minimaal één van de twee nieuwe leden een vrouw zijn.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.

Lees het gehele functieprofiel hier   

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe. De sluitingstermijn om te reageren is maandag 16 augustus.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.