Testimonials

Jan Hordijk

Voorzitter RvC

"Hordijk is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1922. Het heeft zich getransformeerd van een fabrikant van houten verpakkingen tot een hoog gemechaniseerde, kapitaalintensieve onderneming. We hebben een holding met vier bedrijven. We maken kunststof verpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie en aluminium systeembouw voor de glastuinbouw.  Daarvoor zochten we een algemeen directeur, die aan de ene kant de operationele leidinggevenden in de 4 dochterbedrijven vrijheid moet geven en aan de andere kant wel op de bok moet zitten. Degene die deze functie op zich neemt, moet zowel het algemeen als het financieel beleid doen, de visie en de strategie formuleren en bewaken, en de samenhang en de koers tussen de vier bedrijven coördineren.

Voor deze search gingen we in zee met Maes & Lunau. Het was onze eerste ervaring met hen. Ze begonnen met een zeer uitgebreide, diepgaande kennismaking met de onderneming Hordijk: de structuur, de mensen en de cultuur van dit familiebedrijf. Toen stemden we het functieprofiel af en kwamen ze met een longlist. Die verraste me niet zo, maar toen ze met een shortlist kwamen, werd het al snel heel interessant. De man die we uiteindelijk gekozen hebben, had op het eerste gezicht niet de door ons gewenste technische opleiding maar dat compenseerde hij ruimschoots door zijn zeer brede managementervaring. Bovendien had hij bij diverse grote multinationale ondernemingen ook general management gedaan in de productie. In de gesprekken zaagden we hem vooral door over zijn kennis van en zijn affiniteit met de maakindustrie. Wat beslist ook hielp was dat hij uit de regio komt waar onze fabrieken staan. Daardoor begrijpt hij ook de canon van ons soort bedrijven, wat voor een familiebedrijf als Hordijk belangrijk is.

Mattijs Kropholler van M&L begeleidde ons in dit traject goed. Als het nodig is, maakt hij een pas op de plaats en stelt hij desnoods voor een andere weg in te slaan. Als hij een andere mening is toegedaan dan die van de klant dan komt hij daar ook zeer duidelijk voor uit. Dat is goed, want dat scherpt het beslissingsproces. De gekozen kandidaat stak er uiteindelijk met kop en schouders bovenuit. Wat dat betreft is zo’n selectieproces net als met huizen. Je moet er heel veel zien, voordat je exact weet, en aanvoelt, wat het beste bij je past."

Ronald Paul

Voorzitter RvC

‘’Portbase is het gezamenlijk communicatiesysteem, waarin alle maritieme lading die Nederland aandoet wordt aangemeld. Daarmee is het de digitale corridor van de BV Nederland. We hebben 100 medewerkers, de aandeelhouders van Portbase zijn de havens van Amsterdam en Rotterdam. De termijn van één van de commissarissen liep af. Dat was degene die zich had toegelegd op de ict-kolom. Dat is voor de RvC van Portbase een zeer belangrijke rol. In het profiel dat we hadden opgesteld ten behoeve van de search stond dat hij of zij thuis moet zijn op ict-terrein, binnen de RvC de ict-kennis moest vertegenwoordigen, de ICT-commissie moest voorzitten en de sparringpartner moest zijn van de directie.

Namens M&L vormde Rob van Dijk zich aan de hand van gesprekken een beeld van Portbase. Er werd vervolgens een longlist opgesteld. Die brachten we terug tot een shortlist. Met de kandidaten op die lijst voerden we gesprekken. Daarna kwamen we uit op twee kandidaten die met de rest van de RvC gingen praten. Rob gaf op basis daarvan feedback, zowel naar de RvC als naar de kandidaten. Dat deed hij heel professioneel en integer. Beide kandidaten waren goed. We hadden een lichte voorkeur voor degene die het uiteindelijk is geworden. Dat kwam vooral doordat zij vanuit strategisch perspectief wat meer toevoegde waarde naar de zittende RvC-leden en directie had. Die voorkeur heeft ook te maken met de fase waarin Portbase nu verkeert en met de grote trends van i-Cloud en blockchain en andere wereldwijde ict-ontwikkelingen. Dan helpt het een commissaris te hebben die een eigen adviesbedrijf heeft en veel van die trends op dagelijkse voet volgt.

M&L maakte het ons met die twee uiteindelijke voorgelegde kandidaten niet gemakkelijk. Allebei waren ze heel goed. De bijdrage en begeleiding van Rob was echt van toegevoegde waarde. Dat het een vrouw is geworden is uit het oogpunt van diversiteit goed, maar uiteindelijk gaat het om de inhoud. Ook in dat opzicht was het resultaat van deze search uitstekend.’’ 

 

Hans Willem Cortenraad

CEO

"We zijn een middelgroot bedrijf. We doen de fysieke en de digitale distributie van 70 miljoen boeken per jaar. Technologisch zijn we state of the art. Dat betekende dat we voor de vacature van CFO iemand zochten die naast de managementtaken ook diep in de processen duikt en deze probeert aan te scherpen. Bij een fors deel van de omzet gaat het om voorraden van uitgevers die wij in consignatie hebben. De complexiteit van deze afgeleide omzet is het debiteurenrisico. Dat betekent dat je debiteuren achter de vodden moet zitten.

M&L daagde ons uit op het functieprofiel en dat zorgde voor de wenselijke aanscherping. Vervolgens gingen zij aan de slag. M&L werkt niet met simpelweg een kaartenbak, maar komt met kandidaten die echt toegevoegde waarde hebben. Wat heeft de onderneming nodig? Past de kandidaat bij de onderneming en vice versa? Op basis van die gesprekken werd de longlist teruggebracht tot een shortlist. Daar stonden vier namen op.

Ter voorbereiding op de gesprekken, krijg je een korte biografie en een cv. De persoonlijkheid van de kandidaat wordt besproken. Sluit zij – in dit geval –  aan bij de vacature? Wat is de sterkte en de zwakte van die persoon? Mattijs Kropholler van M&L spreekt dat gedetailleerd met je door. Dan ga je de gesprekken in en koppel je je waarneming terug met M&L, die dan nog een reactie bij de kandidaten opvraagt. In ons geval bleven er toen twee over. Vakinhoudelijk allebei sterk, technisch in staat deze functie te doen. Enige vakinhoudelijke verschil? De een had net wat meer relevante werkervaring. Dus je hebt echt wat te kiezen. In die finale beoordeling met Kropholler zat veel toegevoegde waarde. Hij is vasthoudend, overtuigend. Als hij een afwijkende mening heeft, ventileert hij dat. Inhoudelijk en procesmatig was het een uitstekende search van M&L."

Aad Romijn

Algemeen Directeur a.i.

“Trevvel is een bedrijf dat zich richt op doelgroepenvervoer voor kwetsbare Rotterdammers. We wonnen de aanbesteding en werden vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met grote logistieke, sociale en politieke uitdagingen. In dat kader zochten we een algemeen directeur die niet alleen het bedrijf leidt, maar zich ook zeer bewust is van de sensitiviteit van dit werk. Je bedient immers kwetsbare personen. De politiek kijkt dan ook scherp mee. Dat laatste is een aanvullende uitdaging. Het betekent in de praktijk dat je als directeur van Trevvel weet hoe je met de publiciteit en de politiek omgaat. Zo vraagt het contact met ambtenaren een andere aanpak dan met de politiek eindverantwoordelijke.

Uit vier kandidaten kozen we uiteindelijk de best passende. Hij verenigde alle kwaliteiten in zich die we zochten. Hij had weliswaar geen ervaring als algemeen directeur, maar hij had wel bij diverse organisaties en bedrijven leiding gegeven aan grote afdelingen. Op basis van zijn cv week hij op dit punt af van de andere kandidaten, maar wij vonden dat hij het potentieel had. Rob van Dijk van M&L wees ons dan ook op zijn kwaliteiten die niet in het cv stonden, zoals onder meer zijn persoonlijkheid. Bij de assessment werden wij in onze verwachting bevestigd en besloten we voor hem te gaan. Het was een succesvolle search. De bijdrage van Rob van Dijk is zeer gewaardeerd.”  

 

 

Bart Oprel

CFO

"DRG is een familiebedrijf, actief in de foodretail in Nederland. Kenmerkend voor deze business is de snelle omloopsnelheid van producten en de druk van de wekelijkse actiefolder. Dat zorgt voor continu dagelijkse druk. Dan heb je pragmatische, hands-on mensen nodig. Dat maakt het ook essentieel dat men de Nederlandse taal spreekt. Dat geldt trouwens voor alle medewerkers van DRG. Uitdaging is dat je een manager vindt die in deze dagelijkse hectiek ook een stap terug kan doen om over de langere termijn en de strategie na te denken.

We zochten tegelijkertijd een directeur Logistiek en een directeur ICT en hadden het vermoeden dat we vooral die eerste functie weleens moeilijk zouden kunnen invullen. Maar dat ging toch allemaal verrassend snel. Samen met M&L hebben we het functieprofiel en de gewenste ontwikkelingen binnen logistiek en ICT bepaald. Op basis daarvan kwam M&L met een longlist. Dat brachten we voor ieder van de twee functies terug tot drie kandidaten. 

Toen ontstond er discussie over een kandidaat, waarbij Mattijs Kropholler van M&L ons op een gegeven moment echt uitdaagde. Hij was duidelijk niet bang om met ons de discussie aan te gaan. Hij liep voor dat moeilijke gesprek niet weg en zette daarbij - terugkijkend - duidelijk het klantbelang voorop, wat laat zien dat hij een gepokt en gemazelde executive searcher is, die veel mensenkennis heeft en goed kan reflecteren op een kandidaat. Ons afdronk was dat hij echt begrijpt waar de klant naar op zoek is en stelt bij het traject de klant dan ook duidelijk voorop."

Medy van der Laan

Voorzitter Energie-Nederland

"Energie-Nederland is een vereniging met een divers ledenbestand. De ideale directeur is een schaap met zeven poten. Het verlangt een combinatie van vaardigheden: je moet leidinggeven, de markt en de technologische ontwikkelingen goed kennen en mee kunnen denken in oplossingen voor de energietransitie. Daarbij is vanwege de rolverdeling tussen directeur en voorzitter de complementariteit tussen die twee essentieel. Voor die functie is dan ook geen “kweek”, want deze is zo uniek dat er geen logisch cv voor is. Daarom zijn we heel blij met de gevonden kandidaat. Hij is een zwaargewicht, die een groot, invloedrijk consultancybureau heeft geleid en de energiesector zeer goed kent. Maes & Lunau heeft de zoektocht naar de nieuwe directeur professioneel gedaan. Op basis van gesprekken met een uitsnede van onze leden is een helder profiel opgesteld, een long list gemaakt en vervolgens kwam daar een top 3 uit. Wij bereikten daarover snel overeenstemming. De gekozen kandidaat was de meest geschikte. Maes & Lunau deed de search conform onze hoge verwachtingen: zeer vakkundig. Wij hadden ingecalculeerd dat het niet meteen bij de eerste keer ook daadwerkelijk zou lukken, dus we zijn blij met dit resultaat."

Cees Dekker

DGA

"Dekker Chrysanten is een typisch Noord-Hollands familiebedrijf, dat met 1.000 medewerkers is uitgegroeid tot een 'Global player'. In de afgelopen jaren werd het bedrijf geleid door een tweekoppige directie, mijzelf en een directeur bedrijfsvoering. Voor die laatste functie zochten we een geschikte kandidaat. Geen mede-aandeelhouder, maar een manager, of beter gezegd: een manager die kan ondernemen. Dat is een complexe taak. Je moet voldoende kennis en kunde hebben in het vak en verstand hebben van veredeling. Je moet in onze no-nonsense cultuur passen, dat wil zeggen “niet zeuren, maar aanpakken”. En dan heb je nog de relatie met de familie, dat is complex. Daar moet je feeling voor hebben. Want je bent toch een doorgeefluik tussen de een en de ander. Via Irene Wolfs van Maes & Lunau, die zelf uit de agrarische sector komt en de sector daarom goed kent en de dynamiek van ons bedrijf begrijpt, vonden we een geschikte kandidaat. Zij maakte een longlist en kwam van daaruit uiteindelijk tot een shortlist, waaruit wij onze keuze hebben gemaakt. Het is een kandidaat geworden die niet alleen managerial sterk is en verstand heeft van veredeling, maar ook goed oog heeft voor de softe waarden van dit bedrijf. We hebben een cultuur waarin we de mensen accepteren zoals ze zijn en waarin we elkaar verder helpen, Irene heeft dat aspect goed aangevoeld. Van mijn kant moet ik het nieuwe directielid ook zijn vrijheid geven, want zonder vrijheid werkt het niet. Voor mij geldt namelijk dat ik ook mijn eigen leeftijd moet respecteren. Met het vinden van deze kandidaat heeft Irene Wolfs van Maes & Lunau de verwachtingen waargemaakt!"

Eddie Perdok

CEO

"In 2001 hebben we bij Kramp onze webshop gelanceerd. Daarmee waren we de eerste in onze sector. Nu loopt het overgrote deel van onze omzet via deze 'winkel'. Maar nu komt er een volgende fase, één die heel spannend zal zijn, namelijk die van de digitalisering. Doordat we al zoveel online doen, hebben we dankzij die traffic enorm veel data over onze klanten en welke van onze 500.000 beschikbare producten zij wensen. Maar die data moeten we nu gaan personaliseren, om zo de communicatie met, alsook de service aan onze klanten verder te verbeteren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een Chief Digital Officer, die ons bij die volgende fase gaat helpen.

Het was echter niet gemakkelijk om de juiste persoon voor deze functie te vinden. Want dat soort experts is dun gezaaid. We zijn op zoek gegaan, maar vonden die persoon in eerste instantie niet. We bleven in ons profiel te dicht bij ICT en te ver weg van het digitale. Mattijs Kropholler van Maes & Lunau heeft ons toen op hele waardevolle wijze geholpen bij de aanscherping van het profiel. We kwamen uiteindelijk uit op een topkandidaat, die verantwoordelijk is geweest voor de transformatie naar digitalisering van een traditionele uitgeverij.

Mattijs gaf ons in de discussie over het profiel kritische feedback. Daarna vonden we de geschikte kandidaat. Hoewel de eerste ronde geen resultaat opgeleverd had, twijfelde Mattijs geen moment. Hij zei: "We gaan door. Het wordt een lang traject, maar we zullen slagen". En zo geschiedde. Die drive, die ambitie, dat doorzettingsvermogen, dat hebben we in Maes & Lunau echt enorm gewaardeerd."

Hidde Frankena

Vice-voorzitter

"Een algemeen directeur van een grote sportfederatie als de KNHS moet enorm mensgericht zijn. Het moet echt een "mensenmens" zijn. Want deze federatie is ontstaan uit 17 hippische sportbonden, en bestaat inmiddels uit 10 disciplines. Dat zijn allemaal werelden op zich, met totaal verschillende mensen en culturen. Daarom wilden we bij voorkeur niet iemand uit de KNHS-gelederen met “een hippisch bloedgroep”. Het moest een personality zijn, met een sterk track record en een frisse, creatieve blik. Want in ons vijfjarenplan hebben we bepaald dat we een nieuwe fase ingaan naar een meer marktgerichte bond, waarin het lid of zeg maar de klant ook echt centraal staat. We hebben namelijk heel veel jonge leden. Als je die blijvend wilt aanspreken dan moet je verstand hebben van nieuwe media en van marketing. Met behulp van Irene Wolfs van Maes & Lunau, die zelf ook affiniteit heeft met de paardensport, hebben we die gewenste kandidaat gevonden. De nieuwe directeur is eigenlijk meer dan toegerust voor deze functie, wat onderstreept dat je voor deze baan vooral intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Ja, het moet min of meer een roeping zijn, want het is geen baan van 9 tot 5. We hebben met deze search een uitstekende ervaring opgedaan met M&L, zowel inhoudelijk als procesmatig. We zullen Maes & Lunau zeker weer benaderen voor een belangrijke search."

Harry de Vos

HR Global

"Wij zijn niet alleen op zoek naar technische mensen, we zijn vooral ook op zoek naar bijzondere mensen met bijzondere competenties. Dat is lastig. Maar ook voor de niet-technische functies zoek je mensen die affiniteit hebben met technologie en in staat zijn tot een meer dan gemiddelde technische uitwisseling. Bij het werven van mensen speelt mee dat techneuten honkvaster zijn dan commerciële mensen. Het zijn mensen die veel loyaler zijn naar de techniek dan naar het bedrijf. Als je dat soort mensen wil lospeuteren, dan heb je een headhunter nodig die de cultuur van het bedrijf kan neerzetten en de uitdaging van de positie kan overbrengen aan een potentiële kandidaat. Mattijs Kropholler, onze man bij Maes & Lunau, is proactief en springt eruit door zijn gedetailleerdheid. Hij is ook iemand die "nee" durft te zeggen. Searchers zijn duur. Daarom moeten ze dit bedrijf begrijpen en doen wat ik van ze verwacht. Dat is met Mattijs het geval."

Leon Janssen

CEO

"Ons bedrijf maakt momenteel een ongelooflijk snelle verandering door. Door ontwikkelingen als de digitalisering ligt steeds meer het accent op openheid, transparantie en transformationeel leiderschap. Tegelijkertijd probeert DB Schenker een goede werkgever te zijn: onze managers hebben veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en worden beoordeeld op doelstellingen. En wat wij ook belangrijk vinden is lol hebben in je werk, óók op de werkvloer. Hier koesteren wij de attitude van "verantwoord ondeugend zijn". Tegen die achtergrond zocht Maes & Lunau voor ons een nieuwe directeur voor de businessunit Luchtvracht. De man is nu 4 jaar bij ons in dienst en het is een daverend succes! Veel mensen in executive search zijn cv-schuivers, maar Maes & Lunau absoluut niet. Bicker Caarten combineert de kwaliteit van zeer goed luisteren, van het opstellen van een hele goede profielschets en heeft vervolgens de "perfect match" voor ons gevonden. Ze heeft nu ook een nieuwe businessmanager voor Zeevracht aangedragen. Ook van hem hebben we hoge verwachtingen."

Peter Roorda

President RvC

"Koopmans Koninklijke Meelfabrieken is een meer dan 160 jaar oud familiebedrijf. Als je daar een algemeen directeur voor zoekt, dan zoek je iemand die oog heeft voor de korte en de lange termijnbelangen en die tijd steekt in de relatie met de aandeelhouder. Daarbij moet hij of zij ook de toekomstige generatie van aandeelhouders interesseren en geïnteresseerd houden in het bedrijf. Wat je voor die functie zoekt is iemand die kennis & kunde heeft en die over bepaalde karaktereigenschappen beschikt. Het werken in een relatief klein bedrijf verlangt een andere attitude. Je moet hands on zijn. Yvonne begeleidde ons bij die zoektocht en deed dat uitstekend. Zij hield het tempo in het proces en deed de voorselectie zorgvuldig. In dat voortraject stelde ze kritische vragen over de cultuur, het bedrijf en het profiel van de kandidaat. Ook naar buiten toe, naar de kandidaten, verkocht ze het bedrijf goed, maar ze oververkocht het niet. Want dat zou tot teleurstelling kunnen leiden. Ze kwam met goede kandidaten, die aansloten bij het profiel. Dat toont dat het een vak is en niet een kaartenbak die je ter beschikking stelt. En dan is het vaak ook een kwestie van vertrouwen, van ruimte geven. Yvonne stelde ons daarin geenszins teleur."

Bruno Bruins

Voorzitter RvB

"Wat mij aan Maes & Lunau bevalt dat is dat ze zelfstandig denken, dat ze eigenwijserig zijn. Ze zoeken binnen de scope van een opdracht de randen op en daardoor verrassen ze je. Dat meedenken, doen ze in een persoonlijke vorm. Als wij bijvoorbeeld aangeven dat we een vrouw willen in een bepaalde functie, dan sturen ze ons een shortlist waar ook een mannelijke kandidaat op staat. Dat is goed. M&L dwingt ons daardoor om er altijd nét weer even anders naar te kijken. Dat zet ons ertoe aan om onze criteria, en de beperkingen van die criteria, nog eens serieus tegen het licht te houden. In die zin kan je ook goed met ze klankborden. Het UWV is een uitvoeringsorganisatie. Onze cultuur is er een van doeners, die binnen een politieke context moeten opereren. Daar heeft Teunis de Haas, met wie wij bij M&L werken, een goed gevoel voor. Ja, het is waar: een relatie met een executive search bureau hangt sterk af van de persoon en de persoonlijke relatie die je met hem of haar hebt. In die zin vind ik dat wij als UWV erg hebben geboft met Teunis als onze consultant."

Harm-Jan Stoter

Algemeen Directeur

"Wij komen goed door de crisis. Dat komt doordat wij tijdig een nieuwe strategie hebben ingezet met extra investeringen. Daardoor kunnen we snel en goed op de veranderende markt inspelen. De non-food sector gaat steeds sneller. Zo letten grote leveranciers scherp op hun werkkapitaal, met geringere voorraden tot gevolg. Dat raakt ons ook en verlangt een opschaling in professionaliteit. De topfuncties zijn daarom key. Mattijs Kropholler van Maes & Lunau helpt ons daarbij. Hij kent Intergamma goed. Dat laatste is belangrijk, want kandidaten beschikken allemaal over de gewenste ervaring en opleiding. Doorslaggevend is uiteindelijk het soort persoon. Inhoudelijke kennis kan je bijbrengen, maar in karakter en houding zit de echte toegevoegde waarde van iemand. Met Mattijs kan ik daar goed over sparren. Hij heeft vaak hetzelfde oordeel als ik. Het is prettig als een headhunter echt als een partner met het topmanagement meedenkt."

Berno Kleinherenbrink

Algemeen Directeur

"LeasePlan is een bedrijf met een open cultuur en hardwerkende mensen. We zijn marktleider en onderscheiden ons door onze serviceverlening. Daarom willen wij de beste mensen in de sector in dienst hebben. We stellen managementfuncties open voor ons eigen talent, maar dat willen we continu benchmarken met de buitenwereld. Wij hebben een zodanige relatie met Mattijs Kropholler van Maes & Lunau dat hij ons daarbij kan helpen. Doordat hij bijvoorbeeld ook gesprekken heeft gevoerd met interne kandidaten kent hij onze cultuur goed. Ik vind bovendien dat hij affiniteit heeft met auto’s en de automotive sector goed kent. Maar M&L werkt breder, waardoor ze ook met kandidaten komen die een interessante invalshoek bieden. M&L heeft ons geholpen bij meerdere, voor LeasePlan strategisch belangrijke functies. Dat kan, omdat wij al lang met ze samenwerken en ze een proactieve houding aan de dag leggen."

Harm Tunteler

President-commissaris

"Hooghoudt uit Groningen, bekend om de jonge dubbele graanjenever laat zich karakteriseren als een traditioneel familiebedrijf, actief in de maakindustrie.  Als je voor een dergelijk bedrijf een buitenstaander zoekt voor de functie van algemeen directeur, dan is een eerste vereiste dat hij overweg kan met de aandeelhoudersstructuur. Daarnaast heb je de specifieke eisen die de maakindustrie aan productie en logistiek stelt. Kortom, je krijgt én een familie als aandeelhouder én een fabriek. De nieuwe man moest daarbovenop het merk prioriteit geven. De keuze wijst dan snel naar een doorgewinterde zeer ervaren man. Anders krijgt  je immers kandidaten die alle marketing en sales diploma's en ervaring hebben, maar die nog de stap naar general management in deze specifieke setting moeten maken. Dankzij Yvonne Jung van Maes & Lunau kwamen we uit op een algemeen directeur die zowel sales- als marketingervaring had, in het gedistilleerd had gewerkt én internationale ervaring meebracht. Hij had echter geen ervaring met productie. Maar wat hij wel had was jeugdigheid, spirit, personality, marketingkennis en visie. Dat was essentieel. Yvonne overtuigde ons ervan hiervoor te kiezen in plaats van "wijs en grijs". Zij bracht de verschillende gremia binnen het bedrijf in dat besluit op één lijn. Dat deed ze vriendelijk maar vooral ook zeer doortastend."

Rob Zuidema

Director HR

"Booking.com is in de afgelopen zes jaar, dat ik hier nu werk, enorm gegroeid: van 700 mensen tot bijna 9.000. Die explosieve groei maakt dit bedrijf iedere dag weer spannend, maar ook complex want we zijn met 150 kantoren in veel landen actief. Wij willen, ondanks die groei, een bedrijfscultuur creëren die herkenbaar is en waar medewerkers zich ook thuis voelen. Die cultuur is er één van extreme focus. Dat verwachten we ook van onze mensen. Binnen die ruimte wordt je vrijheid geboden. Inderdaad, vrijheid in gebondenheid. Als je zo snel groeit, dan moet ook je headhunter meegroeien en dat doet Maes & Lunau. Mattijs Kropholler, die mij naar Booking.com heeft gehaald, groeit met ons mee. Hij denkt mee met de fasen van de groei die wij doormaken. Daar hoort ook een internationalisering bij. Want wij zijn inmiddels nog maar weinig Nederlands. Daar helpen ze ons in mee doordat ze nu ook een internationaal netwerk hebben, waaruit ze kandidaten selecteren voor onze internationale expansie. Dat werkt naar volle tevredenheid."

Michiel Maassen

HR Director

"Het DNA van van XPO Logistics is er een van hands-on, van heel direct-zijn, een open cultuur en met een hoog verwachtingspatroon. Er wordt medewerkers bij ons veel vrijheid geboden. Doe wat je zegt dat je doet, is voor ons heel belangrijk en dan krijg je ook veel vrijheid. Als je dat niet doet, dan heb je bij ons een minder leuk gesprek. Wij bedrijven namelijk topsport en dat betekent elke dag presteren. Want logistiek is een heel concurrerend vak. Ook in de Business Unit Food/Retail, waar we met behulp van Maes & Lunau een BU-director hebben gevonden, moet je superkort op de bal zitten. Actief zijn is niet voldoende, zelfs niet pro-actief zijn. Want de marges zijn flinterdun en daarom moet je weten te anticiperen op de piekmomenten. Dat verlangt vooruit kijken, flexibel en analytisch zijn. Dani Bicker Caarten heeft ons uitstekend geholpen om de juiste man voor deze functie te vinden. Ze bracht begrip van het logistieke vak mee, ze luisterde heel goed en wist ons bij potentiële kandidaten ook zeer goed te vermarkten. Wat ik zeer aan haar waardeerde, dat is dat ik met haar kan sparren over de strategische fase waarin deze onderneming thans verkeert en welke type mensen dat verlangt. Het hele proces overziende, beviel vooral haar finesse en zorgvuldigheid mij. Zij zorgde namens Maes & Lunau voor een absolute kwaliteitsslag."

Jan Willem Weck

Voorzitter Raad van Toezicht

"De Haagse Hogeschool is met 26.000 studenten en 1700 medewerkers een complexe organisatie, die vanwege zijn multiculturele samenstelling kan worden gezien als een vooruitgeschoven post van onze maatschappij. Een dergelijke instelling verlangt een college van bestuur dat ook echt collegiaal weet te werken. Teunis de Haas van Maes & Lunau heeft voor ons eerst een lid voor het driekoppige college gezocht en vervolgens de voorzitter. De collegiale wijze van opereren verlangt onderling begrip en waardering voor de collega bestuurders. De voorzitter moet de andere twee bestuurders de ruimte kunnen geven om hun kracht tot uitdrukking te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat de voorzitter in staat is om een lange termijnvisie te verwezenlijken, want de problematiek is weerbarstig en kent een groot aantal af te wegen invalshoeken. Teunis de Haas heeft in de selectie en de samenstelling van het nieuwe college een cruciale rol gespeeld bij de toetsing van de processen en hield ons ook goed bij de les. Hij heeft goed gekeken naar de complementariteit in het team en naar bindende factoren. Hij is een "soft spoken" man, maar één met overtuiging. Zijn standpunt is altijd waardevol en zijn beschikbaarheid was ook zeer goed. Hij had absoluut toegevoegde waarde."

Jean-Luc Coenegracht en Wim Eikendal

"In verband met de groei van onze organisatie hebben we in 2012 een directeur binnen het bestuur aangetrokken met managementervaring. Wij zijn namelijk opgeleid als advocaat en wij zijn ook ondernemers, maar we zijn geen managers. Dat verlangt andere vaardigheden. Omdat de huidige directeur graag een aantal jaren in het buitenland wilde gaan werken moesten wij op zoek naar een opvolger. Er was een geschikte kandidaat voor deze functie waar we lang mee hebben doorgepraat, maar waarmee we toch niet tot overeenstemming kwamen. Mattijs Kropholler van Maes & Lunau kwam toen met een heel duidelijk standpunt: "Het is niet de ideale match. Stop ermee." Dat vonden wij sportief van hem, professioneel ook. Het gaf ons het aangename gevoel dat Kropholler voor ons écht op zoek was naar de beste kandidaat voor deze functie. Een andere zeer geschikte kandidaat voor deze functie is uiteindelijk gevonden. Kropholler was ook daarin heel voortvarend. Als zakenrelaties ons vragen een headhunter aan te bevelen, dan zeggen wij zonder voorbehoud Maes & Lunau."