Lid raad van toezicht – ROC Da Vinci College

Het ROC Da Vinci College geldt als een innovatieve en betrouwbare partner in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Met circa 555 medewerkers geeft de organisatie vorm aan kwalitatief goed onderwijs voor een populatie van ruim 7.300 studenten en cursisten vanuit locaties in de regio Drechtsteden/Gorinchem. De organisatie ontwikkelt zich tot een toegankelijke en betrokken partner in netwerken voor ondernemend leren.

Het Da Vinci College ziet het als zijn opdracht om studenten te begeleiden in hun ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaren en hen te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, in een snel veranderende wereld. Om invulling te geven aan die opdracht biedt het Da Vinci College mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen, met onderwijs op maat, in een dynamische, positieve en stimulerende leeromgeving, waarin school en beroepspraktijk optimaal verweven zijn en in verbinding staan met de samenleving.

De RvT is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk toezicht houden op het CvB. De RvT van het Da Vinci College heeft onder meer tot taak het werkgeverschap van het CvB, toezicht en controle op het CvB, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB, e.e.a. conform statuten en reglementen. De RvT zoekt daarbij de balans tussen het organisatiebelang en het maatschappelijke belang. Voor de vervanging van een vertrekkend lid van onze RvT zijn we op zoek naar een lid met een sterk financieel profiel, die een actieve rol zal spelen binnen de auditcommissie.

Voor uitgebreide informatie over deze functie verwijzen wij u naar het functieprofiel.
Lees het gehele functieprofiel hier  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw cv en motivatie als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie en de procedure kunt u contact opnemen met Joosje Hoekstra, Research Consultant. T. +31 6 2719 0320 of E. joosje.hoekstra@maeslunau.com

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op  https://www.maeslunau.com/privacy.


    • Hidden
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.