Lid Raad van Bestuur / CFO – Stadgenoot

Stadgenoot heeft met 30.000 woningen als woningcorporatie een stevige positie in Amsterdam en kan daarmee daadwerkelijk een verschil maken. Dagelijks werken ruim 300 mensen daarom aan betaalbare woningen in een toegankelijke stad, waarin de karakteristieke mix tussen verschillende mensen en culturen, voorzieningen en activiteiten, behouden blijft. Voor zittende huurders en voor nieuwkomers.

Stadgenoot richt zich op het betaalbaar houden van de sociale woning voorraad, het vergroten van de toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt en het samen met partners in wijken en buurten een bijdrage leveren aan het samenleven in deze dynamische stad. Stadgenoot kent een tweehoofdig bestuur. Vanuit een collegiaal bestuur, bestaande uit een bestuursvoorzitter en een lid Raad van Bestuur, ieder met een eigen portefeuille, geven de leden gezamenlijk sturing aan de organisatie. Dat doen zij vanuit een gelijkwaardige positie samen met de directieraad van Stadgenoot. De verantwoordelijkheden van bestuur en directie zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement van Stadgenoot.

De functie van Lid Raad van Bestuur/CFO wordt momenteel ad interim vervuld. De Raad van Commissarissen van Stadgenoot is daarom op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Bestuur. De bestuurlijke uitdaging voor de nieuwe bestuurder is om met beperkte middelen maximale toegevoegde waarde voor de volkshuisvesting in Amsterdam te realiseren. Er bestaat immers een spanningsveld tussen de financiële mogelijkheden van Stadgenoot en de uitdagingen op de woningmarkt.

Voor uitgebreide informatie over deze positie verwijzen wij u naar bijgaand functieprofiel:  

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
    • Max. bestandsgrootte: 1 MB.