Terug naar team overzicht

Harry van de Kraats

In zijn huidige baan als partner bij Maes & Lunau komt voor Harry van de Kraats ‘alles samen’: zijn omvangrijke kennis van bedrijven, zijn vele bestuurs- en nevenfuncties en het zeer grote netwerk dat hij dankzij zijn brede loopbaan heeft opgebouwd. Harry was HR-directeur bij bedrijven als Unilever, TomTom en NS en algemeen directeur van AWVN en directeur sociale zaken van VNO-NCW en MKB Nederland. Daarnaast heeft hij door zijn functies als voorzitter van de raad van commissarissen van Human Total Care (o.a. ArboNed), lid van de raad van commissarissen van de Jan Snel Group, voorzitter van de raad van advies van Diversiteit in Bedrijf en lid van de Raad van Advies van het College van de Rechten van de Mens, veel inzicht in het politieke en economische krachtenveld waarin organisaties moeten opereren.

Harry_5508-1920x550px v2 1009

Harry is ervan overtuigd dat bedrijven als vanzelfsprekend winst moeten maken, maar tegelijkertijd benadrukt hij ook dat hun maatschappelijke rol, c.q. bijdrage, steeds belangrijker wordt. Hij denkt daarbij aan meer dienend leiderschap, aan het geven van meer vrijheid aan medewerkers om binnen bepaalde kaders zichzelf te ontplooien en aan het vergroten van de diversiteit in de organisatie en de boardroom. ‘Door meer diversiteit in een bedrijf krijg je meer creativiteit. Verschillende perspectieven zijn heel belangrijk. In zijn rol bij Maes & Lunau ziet hij het als zijn opdracht om kandidaten op deze thema’s te coachen en te ontwikkelen en samen met opdrachtgevers te kijken naar de optimale samenstelling van hun team.

Tegen de achtergrond van die maatschappelijke ontwikkelingen is Harry een waardevolle partner voor toezichthouders, bestuurders en managers in bedrijfsleven en publieke dienstverlening.  Op grond van zijn creativiteit en zijn motivatie om vooruit te lopen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, is hij bovendien in staat nieuwe concepten te ontwikkelen in de markten die Maes & Lunau bedient. In dat kader houdt hij zich vooral ook bezig met bedrijven met technologische voorsprong, die zowel veel economische als veel maatschappelijke waarde kunnen toevoegen. Daarbij heeft hij ook affiniteit met sectoren als het openbaar vervoer, logistiek en de maakindustrie. ‘In het algemeen geldt dat de arbeidsmarkt sterk internationaliseert. Nederlanders zijn daar goed in. Ze zijn ondernemend, mondig, ze weten kansen te pakken. Het is heel leuk en motiverend om daar een bijdrage aan te leveren.’