Terug naar nieuws overzicht
Cases

Jan Nooitgedagt - Invest-NL

“Invest-NL is een nieuw initiatief: een private onderneming die met publieke middelen gefinancierd wordt. Het doel is om door impact investeringen Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Bij de invulling van de bestuursfuncties was Teunis de Haas namens Maes & Lunau nauw betrokken. Hij heeft zowel de CEO, de president-commissaris als de overige commissarissen geworven. Bij dat laatste heb ik intensief met hem samengewerkt. Voor de vier mede-commissarissen, hebben we per functie gesprekken gevoerd met 3 tot 4 kandidaten. Om daarin als executive searcher een goede rol te spelen moet je zowel affiniteit met de markt als met de overheid hebben. Immers, het ministerie van Economische Zaken is de stakeholder, terwijl het ministerie van Financiën de financiering voor zijn rekening neemt. Dat is best een complex speelveld, waarin er voor de bestuurders ook afbreukrisico is. Invest NL moet namelijk investeren en daar een zeker rendement mee behalen. Het mag echter geen staatssteun zijn en je moet initiatieven nemen, waarvan het de bedoeling is dat je alleen dan investeert als andere marktpartijen ook meedoen.

Invest-NL is vooral gericht op impact maken, maar voor andere spelers, bij voorbeeld private equity of institutionele beleggers, is er wel degelijk een winstoogmerk. Kortom, best wel een ingewikkeld Umfelt. Tegen die achtergrond zochten wij vier leden voor de raad van commissarissen. Er moest een complementair en divers team worden gevormd. Daarin zij we geslaagd: er is een kandidaat gevonden met een enorme ervaring op het gebied van start-ups en scale-ups. We hebben iemand aangetrokken die veel kennis heeft van fondsen en hun structuren, terwijl de andere commissarissen ook veel ervaring meebrachten; de een op het gebied van risk & audit en de ander weet alles van energietransitie. Kortom, een zeer goed verlopen search. Teunis de Haas toonde zich daarin bijzonder flexibel, want de afstemming met Den Haag kostte best wel wat doorlooptijd.”

case-invest-nl-jan-nooitgedagt