Terug naar nieuws overzicht
Cases

Wouter van der Kam - VZVZ

“De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is een zeer complexe organisatie. Je hebt binnen VZVZ te maken met vertegenwoordigers van patiënten, met zorgaanbieders, met zorgverzekeraars, maar ook met ICT-leveranciers. Die vertegenwoordigen allemaal verschillende werelden, en daarbinnen ook regelmatig specifieke deelbelangen. Daarnaast speelt wetgeving natuurlijk ook een belangrijke rol, bij voorbeeld op het gebied van privacy. En dan heb je nog de operationele kant: miljoenen berichten per week worden gedeeld en verwerkt. Bij die data-uitwisseling is snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid extreem belangrijk.

WvanderKam

Tegen die achtergronden zochten we twee nieuwe leden voor de raad van toezicht, die haar eigen rol speelt tussen de raad van bestuur en de algemene ledenvergadering. Aan de leden van die raad van toezicht worden dan ook behoorlijk specifieke eisen van deskundigheid en ervaring gesteld. Mattijs Kropholler van Maes & Lunau deed deze search voor ons. Hij begint dan met het doorgronden van het DNA van de organisatie, de context waarin zij actief is, en de ontwikkeling die men als VZVZ in de komende jaren voor ogen heeft. Uitgangspunt is niet de vacature, maar de organisatie. Wat voor toezichthouder heeft zij tegen die bovengenoemde achtergrond nodig?

Dan wordt het profiel opgesteld en de kwalificatie-eisen die wij als VZVZ aan de te benoemen kandidaat stellen. Maes & Lunau komt dan met een long list. Die lijst breng je dan in overleg met Kropholler terug en dan beginnen de gesprekken met enkele kandidaten. Wat knap is aan Maes & Lunau dat is dat ze in relatief korte tijd erin slagen iemand voor de vacature te vinden, die vervolgens geacht wordt lang bij de organisatie te blijven. Daar zit best wel een spanningsveld in.

Maar daar komt dan het vakmanschap van Kropholler tot uiting. Doordat hij de organisatie goed kent en begrijpt, weet hij vanuit het belang van strategie en ontwikkeling de kandidaat te vinden. Daarbij kan hij in de discussie met de opdrachtgever over die kandidaten op de short list best wel een tikkeltje eigenzinnig zijn. Maar daar kan ik goed mee overweg, omdat ik met hem een goede persoonlijke band heb. Wat hij ook goed kan, dat is dat hij kandidaten die het uiteindelijk niet zijn geworden duidelijk en toch empathisch kan uitleggen waarom de keuze niet op hen is gevallen. Dat is ook een belangrijke, niet te onderschatten intermediaire rol.