Terug naar nieuws overzicht
Cases

Arthur van Benthem - CEO Dunlop

“Bij Dunlop, een bedrijf dat veiligheidslaarzen maakt voor de wereldmarkt, trekken we graag mensen aan die een enorme drive hebben, die niet bevoorrecht denken en hard hebben gewerkt voor wat ze hebben bereikt. Dat soort mensen, van allerlei achtergrond en milieu, heel divers, hebben wij hier graag in huis. Het zijn mensen die echte zelf starters zijn. Die cultuur komt ook doordat Dunlop een aantal jaren geleden door een private equity partij is overgenomen en enorm gefocust is op de stimulering van groei. Ik ben aangetrokken als CEO om dat gestalte te geven en vanuit die filosofie en cultuur een team om me heen te bouwen.

Arthur van Benthem

Tegen die achtergrond werk ik samen met Mattijs Kropholler van Maes & Lunau en hebben we enkele searches met hem gedaan. Dat ging goed en dat smaakte naar meer. Dus toen wij over gingen tot aanpassingen in ons salesteam in de VS, hebben we besloten M&L’s internationale netwerk in te zetten. Aanvankelijk heb ik daar nog wel even mee geworsteld. Moet ik niet zelf een bureau selecteren in de VS? Maar Kropholler zei dat ik op hem kon rekenen en dat hij de regie kon doen naar zijn netwerk in de VS. Hij heeft dat succesvol gedaan.

Wij stelden een profiel op en dat besprak ik met hem. We hadden daar onderling weinig woorden voor nodig. Hij scherpte het aan waar hij dat nodig vond. Het werd duidelijk dat ze een groot netwerk hebben, ook in de VS. Binnen 3 tot 4 weken kwamen ze met een longlist. Toen de shortlist rond was, ben ik naar de VS gevlogen. We gingen daarbij niet voor de second best, zodat we uiteindelijk tot een hele succesvolle search zijn gekomen. Voor dat hele proces heb ik Kropholler steeds “accountable” gehouden. Want het is bij executive search net als bij een creatief reclamebureau: ze hebben allemaal de processen en de systemen op orde, maar uiteindelijk is het echt mensenwerk en is de kwaliteit en de ervaring van de headhunter doorslaggevend. De échte toegevoegde waarde van deze search zat voor mij dan ook in Mattijs.”