Terug naar nieuws overzicht
Cases

Paul de Schipper - voorzitter raad van toezicht Rivas Zorggroep

“Rivas Zorggroep is een dragende partij in de gezondheidszorg in de regio Gorinchem, met ondermeer een ziekenhuis, een aantal verpleegtehuizen en gespecialiseerde wijkverpleegkunde. Een stichting met ruim 3500 medewerkers en 1.000 vrijwilligers.

Voor de raad van toezicht werden door omstandigheden drie nieuwe leden in één keer gezocht; van twee was de reguliere tweede termijn verlopen, terwijl er één voortijdig vertrok wegens het aanvaarden van een andere functie.

Daarmee had deze search extra dynamiek. Omdat het niet alleen individueel gekwalificeerde mensen moesten zijn, maar de kandidaten ook onderling nog eens goed op elkaar moesten aansluiten. Met andere woorden: wie is in zichzelf een geschikte kandidaat, maar past ook in het collectief?

Paul-de-Schipper

Teunis de Haas kenden we uit een eerdere opdracht waarin hij goed werk had verricht voor Rivas. De Haas gaat dan een rondje maken. Wat leeft binnenshuis? Hij praat met organen als de raad van bestuur, OR, de medische staf etc. Met in de optelsom dan vaak het profiel van een spreekwoordelijk schaap met vijf poten.

Het vakmanschap van de headhunter toont zich dan in het structureren van het proces en het aanscherpen van de eisen en doelen. Hij komt met een longlist die ook na eerste selectie nog volop keuze biedt. De Haas adviseert dan: “Ik zou met die en die gaan praten.” Bij die kennismakingsgesprekken is het uitgangspunt dat je variëteit wilt in ervaring, in leeftijd, in de man-vrouw verhouding. Je kijkt ook naar het temperament van de kandidaten. De één is meer van de feiten, de ander meer van de intuïtie.

Teunis de Haas geeft er zijn eigen kleur aan. Hij is rustig en prettig aanwezig voor kandidaten en selectie- en adviescommissies. Licht her en der nog eens iets toe of stelt een vraag die wat meer kleur naar voren laat komen in het gesprek. Heeft ook de moed om zich uit te spreken als hij dat nodig vindt. Al met al een plezierige search met drie uitstekende nieuwe leden voor de raad van toezicht.