Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Susan Mogony zal per 1 mei starten als de nieuwe Directeur van het NIVRE

Susan zal per 1 mei starten als nieuwe Directeur van het NIVRE. De benoeming van de nieuwe Directeur vloeit voort uit een uitgebreide marktinventarisatie ‘Samen naar de toekomst’, die het NIVRE eind vorig jaar en begin dit jaar heeft gehouden onder leden, opdrachtgevers en andere stakeholders en waarop zij haar visie, missie, koers en speerpunten voor de (nabije) toekomst heeft gebaseerd.

Susan Mogony-Nivre

“Met de komst van Susan, die van buiten de branche komt, hebben we bewust gekozen voor iemand die met een frisse blik kan kijken naar onze organisatie, activiteiten, dienstverlening en de markten waarin wij opereren. Wij denken met de komst van Susan de juiste kandidaat te hebben gevonden om onze ambities te kunnen invullen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus het NIVRE.

Susan: “Het is een uitdagende opdracht om een boeiende organisatie als het NIVRE te positioneren in de maatschappij.”

Het NIVRE is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden. Daarnaast is het een platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen.

Namens team Maes & Lunau wensen wij Susan en het NIVRE een succesvolle samenwerking toe!

Benieuwd naar het verhaal van het NIVRE? Lees het hier: https://www.nivre.nl/over-het-nivre/nieuws/2021/04/directiewissel/