Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Katja van den Berge start als kwartiermaker Operatie, Registratie en Dienstverlening bij het Kadaster

Per 18 januari 2021 is Katja van den Berge aangesteld als kwartiermaker om daarna de positie van Directeur Operatie, Registratie en Dienstverlening bij het Kadaster in te vullen. Zij zal verantwoordelijk worden voor het primaire proces van inwinning, validatie, bijhouden en levering van data (producten en diensten). Katja zal zich toeleggen op een effectief en efficiënt verloop van de registratie en dienstverlening. 

Katja van den Berge was van 2016 tot 2018 bij het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) werkzaam als Directeur Expertisecentrum Organisatie en Personeel. Begin 2019 maakte zij na een fusie van verschillende organisaties de overstap naar Directeur UBR|Organisatie. Katja was als kwartiermaker verantwoordelijk voor het inrichten van de nieuwe organisatie.

Katja

Katja: “Mijn drijfveer is maximaal toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij. Dat betekent voor mij opereren in een functie en een omgeving waar ik het verschil kan maken. De combinatie van mijn belangrijkste talenten, ideeënvorming, strategievorming en relatievorming maakt dat ik goed tot mijn recht kom in situaties waarin sprake is van een ontwikkel- of veranderopgave.

Bijdragen aan de opgave doe ik door samenwerking en verbinding te creëren, waarbij samen niet betekent allebei hetzelfde doen, maar doen waar je goed in bent en aan de ander laten waar hij/zij goed in is. Ik heb er dan ook ontzetten veel zin in om bij het Kadaster aan de slag te gaan en gezamenlijk de nieuwe inrichtingsplannen voor de organisatie te maken.”

Wij feliciteren het Kadaster en Katja van den Berge met deze mooie benoeming!