Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Hans Bolscher benoemd als Voorzitter van Geothermie Nederland

Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor geothermie. De nieuwe organisatie is in januari 2021 ontstaan door het samengaan van Platform Geothermie en DAGO en verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland zet zich met haar leden in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven. Geothermie, beter bekend als aardwarmte, is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. De temperatuur in de ondergrond loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en de warmte eruit gehaald. Een pomp zorgt er vervolgens voor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. TNO heeft het technisch/economische winbare potentieel van geothermie in de Nederlandse ondergrond tot 4 kilometer ingeschat op circa 85.000 PetaJoule. Hiermee zijn (indicatief) alle 7,6 miljoen woningen in Nederland meer dan 250 jaar te verwarmen. Momenteel zijn in Nederland een kleine 30 geothermie-installaties actief, vooral in de glastuinbouw. Met name voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving kan geothermie een grote rol gaan spelen.

Hans Bolscher

Hans Bolscher heeft een ruime bestuurlijke en consultancy ervaring in de wereld van energie, klimaat en innovatie. Met name de duurzaamheid en energietransitie draagt hij een warm hart toe en hij heeft hierin een aantal toezichthoudende rollen gedaan met name ook in Warmte en Industrie. Hans was voorheen onder andere werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken als Directeur voor CO2 opvang en opslag en bij het Ministerie van Milieu als Directeur Klimaatverandering en Industrie. Bij het voormalige NUON was hij Vice President Public Affairs en Duurzaamheid.

Met Hans heeft Geothermie Nederland een boegbeeld om verder te bouwen aan de positionering en uitbouw van geothermie in Nederland.

Wij feliciteren Hans en Geothermie Nederland en wensen hen veel succes toe!

Lees hier meer over Geothermie Nederland en haar nieuwe Voorzitter: https://geothermie.nl/index.php/nl/actueel/nieuws/882-hans-bolscher-versterkt-geothermie-nederland