Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Baptiest Coopmans is vanaf 1 februari 2021 benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is opgericht met het doel om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. “De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan. De TNO Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden die zonder last of ruggespraak bij Koninklijk Besluit worden benoemd” (meer over TNO: https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie/).

Baptiest Coopmans

Baptiest Coopmans is momenteel Senior VP bij Liberty Global. Coopmans heeft diverse internationale managementposities bekleed en uitgebreide ervaring in zowel de telecom- en consumentenmarkt. Hij was onder meer lid van de Raad van Bestuur van KPN van 2006 tot 2012. Voor 2006 was hij actief in diverse functies bij Unilever. Daarnaast vervult hij verschillende toezichthoudende rollen. Hij was onder meer Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven.

We feliciteren Baptiest Coopmans en TNO met deze benoeming. Veel succes gewenst!