Terug naar team overzicht

Eugenie van Leusen

Al ruim 25 jaar is Eugenie van Leusen actief in de executive search, waarvan de laatste 15 jaar in eindverantwoordelijke posities binnen het publieke domein. Als partner bij Maes & Lunau selecteert ze de best passende executive professionals voor o.a. raden van commissarissen, toezichthouders en besturen. “Leiders met hart voor zowel de zaak als de mens helpen organisaties verder en vormen daarmee de basis voor goede zorg en goed onderwijs.”

“Ik vind het mooi om iemand te vinden die goed past bij de organisatie en voor wie mensen graag werken”, aldus Eugenie van Leusen. Met name de gezondheidszorg en het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs zijn sectoren waar Eugenie graag voor werkt en waarin zij een groot netwerk heeft.

Eugenie vervolgt: “In selectieprocessen binnen het publieke domein praten en denken vaak veel mensen mee. Er moet voldoende draagvlak zijn in de organisatie en gedurende het proces kun je een goede kandidaat kwijtraken als je niet alert bent op verstoringen. Weten wat er speelt, goed luisteren en er echt zijn voor zowel de kandidaat als de opdrachtgever helpen om dit te voorkomen.”

Eugenie_origineel

Groot netwerk in de publieke sector
Wat Eugenie zo aanspreekt in juist deze sector? “Door een passende kandidaat te zoeken waarmee de organisatie de transitie kan doorvoeren, het leiderschap heeft dat ze zoeken en daarmee goed onderwijs of zorg kan bieden, hoop ik te helpen om echt verschil te maken.”

Eugenie brengt zelf een groot netwerk in het publieke domein mee, maar put ook graag uit het netwerk van haar Maes & Lunau-collega’s. “Ik werk graag samen in een team en werk bij Maes & Lunau met collega’s met dezelfde positieve instelling en gedrevenheid aan opdrachten. Dat daarnaast ook ruimte is voor ontspanning en een lach spreekt me enorm aan.

“Leiders met hart voor zowel de zaak als de mens helpen organisaties verder en vormen daarmee de basis voor goede zorg en goed onderwijs.”

Meerwaarde van diversiteit
Eugenie gelooft in de meerwaarde van divers samengestelde teams en vindt hieraan bijdragen een belangrijk onderdeel van haar werk. In de afgelopen jaren heeft ze bij de voorselectie van passende kandidaten veel aandacht besteed aan diversiteit, eerst met name genderdiversiteit maar later ook culturele en generatiediversiteit. Ook met haar lidmaatschap van SER Topvrouwen probeert ze hier verder vorm en inhoud aan te geven.

Eugenies visie sluit goed aan op die van Maes & Lunau. Ook zij gelooft in kijken naar de mens, niet alleen naar het papiertje. Eugenie licht toe: “Iemands eerdere ervaring is niet per se een goede voorspeller voor iemands succes in de toekomst. Zeker nu we in een sterk veranderende tijd leven zijn iemands persoonlijkheid en drijfveren waardevol om mee te wegen in het selectieproces. De potentie in een persoon krijgt met de juiste steun binnen een organisatie zodoende eerder een kans. Het goede gesprek hierover aangaan met mijn opdrachtgevers vind ik interessant en geeft me energie.