Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Henk Hagoort benoemd als nieuwe voorzitter VO-raad

Per 1 februari wordt Paul Rosenmöller opgevolgd door Henk Hagoort als voorzitter van de VO-raad.

Henk Hagoort

Met Henk Hagoort krijgt de VO-raad een voorzitter die een sterke verbondenheid toont met de publieke sector en het onderwijs in het bijzonder. Als oorspronkelijk en strategisch denker is hij in staat samen met de scholen een heldere koers uit te zetten en vindingrijk in te spelen op de veranderende omstandigheden waarbinnen het voortgezet onderwijs functioneert. Hagoort: ‘Ik ben zeer gemotiveerd om samen met de scholen vanuit de sterke basis die er ligt het voortgezet onderwijs in Nederland door te ontwikkelen. Om pal te staan voor de belangen van het voortgezet onderwijs, ook in de Haagse heksenketel. En om de vereniging VO-raad als een lerend netwerk verder te versterken.’

Henk Hagoort is sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim, waar hij een innovatieve koers heeft uitgezet voor een brede hogeschool gericht op gepersonaliseerd en studentgedreven onderwijs. Hij is tevens vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH). Vanuit die rol heeft hij regulier contact met andere onderwijssectoren, het ministerie van OCW en maatschappelijke organisaties en was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van de Toekomst van ons Onderwijs, een pleidooi van de gezamenlijke onderwijssector, van kinderopvang tot universiteiten, voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijs. Van 2008 tot 2016 was Hagoort voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Daarvoor werkte hij als directeur en als MT-lid van de Evangelische Omroep. Hij begon zijn loopbaan, na afronding van zijn doctoraal Middeleeuwse Geschiedenis, als docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en lerarenopleidingen in Amersfoort en Gouda.

Namens Maes & Lunau wensen wij Henk en de VO-raad veel succes!

Lees hier het persbericht: https://www.vo-raad.nl/nieuws/henk-hagoort-benoemd-als-nieuwe-voorzitter-vo-raad