Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Robine de Lange-Tegelaar lid Raad van Toezicht Universiteit Leiden

Robine de Lange-Tegelaar is op 1 september gestart als toezichthouder bij de Universiteit Leiden, na benoeming door demissionair minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij is daarmee voor een periode van vier jaar onderdeel geworden van de vijfkoppige Raad van Toezicht van Universiteit Leiden.

Robine de Lange-Tegelaar

Voor Robine de Lange-Tegelaar is de Universiteit van Leiden bekend terrein: hier heeft zij haar studie rechten doorlopen. Zij startte haar carrière als jurist bij de Raad van State, alvorens zij de opleiding tot rechter deed en onder andere jarenlang bij de rechtbank Den Haag in dienst was. Sinds 2012 is De Lange-Tegelaar president van de Rechtbank Rotterdam, waar zij naast haar voorzitterstaken ook optreedt als rechter in strafzaken en familie- en jeugdzaken. Op 1 januari 2022 zal zij echter – na het aflopen van de wettelijke termijn als gerechtspresident – afscheid nemen van de Rechtbank Rotterdam, om in de functie van president terug te keren bij de rechtbank Den Haag.

Tijdens haar functies binnen de rechterlijke macht is Robine de Lange-Tegelaar ook altijd betrokken gebleven bij het onderwijs. Zo trad zij op als adviseur en docent, onder andere bij het opleidingsinstituut Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en de Nederlandse Orde van Advocaten. Met haar juridische, bestuurlijke en onderwijskundige ervaring is Robine de Lange-Tegelaar een zeer geschikte aanvulling in de Raad van Toezicht van Universiteit Leiden.