Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Bruno Bruins nieuwe voorzitter Raad van Toezicht en Imke Frijters nieuw lid Raad van Toezicht bij Alrijne Zorggroep

Bruno Bruins start per 1 juni 2022 als voorzitter van de Raad van Toezicht en Imke Frijters is reeds begonnen op 16 december jl als lid van de Raad van Toezicht tevens lid van de audit commissie Financiën & Risicomanagement.

Alrijne2022

Alrijne Zorggroep bestaat uit Alrijne Ziekenhuis met locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn en de verpleeghuizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn in Alphen aan den Rijn. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De Raad van Toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Bruno Bruins heeft als minister voor Medische Zorg en Sport kennis gemaakt met de zorg. Hij is momenteel Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij heeft ruime (politiek)bestuurlijke ervaring, als minister voor Medische Zorg en Sport, maar ook als voorzitter van de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Eerder was hij lid van de Raad van Bestuur van Connexxion Holding N.V., waarnemend burgemeester van de gemeente Leidschendam–Voorburg en staatssecretaris voor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Imke Frijters heeft veel ervaring met bedrijfsvoering en toezichthouden. Als interim-manager en organisatieadviseur op directie- en bestuursniveau helpt zij organisaties in het (semi) publieke domein financieel gezond te worden, zich strategisch te positioneren, beter te presteren en een fundament voor de toekomst te leggen.