Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Tjark Tjin-A-Tsoi voorgedragen als nieuwe CEO en Voorzitter TNO Raad van Bestuur

TNO is in 1932 bij wet opgericht om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Sinds die tijd heeft TNO als onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur in Nederland een cruciale bijdrage geleverd aan de opbouw en uitbouw van kennis en innovatie in Nederland. Niet alleen aan economische groei en werkgelegenheid, maar ook aan veiligheid en welzijn van de samenleving.

Tjark Tjin-A-Tsoi

Op dit moment is de heer Tjin-A-Tsoi voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Sanquin. Daarvoor was hij van 2014 tot 2020 directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder was hij onder meer werkzaam als algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut en als directeur Concurrentietoezicht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Tjin-A-Tsoi: “Vanuit mijn posities bij Sanquin, CBS en NFI ken ik TNO als een powerhouse van kennis en innovatie in een breed spectrum van gebieden. Juist in een tijd waarin research en innovatie een hoofdrol zullen moeten spelen bij het oplossen van de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, heeft TNO een spilfunctie die van grote waarde is voor Nederland. Ik zie er naar uit om hieraan invulling te geven samen met de meer dan 3500 bevlogen en deskundige TNO-collega’s.”
Bron:  TNO

Wij wensen Tjark en TNO een plezierige samenwerking!