Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Ingrid de Bonth benoemd tot nieuwe Vicevoorzitter van de VO-raad

Met ingang van 1 mei zal Ingrid de Bonth starten als Vicevoorzitter van de VO-raad

De VO-raad is de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden. Net als het onderwijs is ook de vereniging VO-raad continu in ontwikkeling.

Ingrid de Bonth

Ingrid de Bonth is sinds 2015 vicevoorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs (Den Haag e.o.). Van 2012 tot 2015 vervulde zij de functie rector van het Stanislascollege Westplantsoen Delft. Daarvoor werkte Ingrid de Bonth 14 jaar bij Shell, waar zij een breed spectrum aan (internationale) commerciële leidinggevende functies vervulde in binnen- en buitenland. In 2012 maakte zij een bewuste overstap naar het onderwijs en koos zij ‘voor een positie van waaruit ik op een tastbare manier kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op de steeds complexere maatschappelijke vraagstukken waarmee we ons in de wereld geconfronteerd zien.’

Met Ingrid de Bonth kiest de VO-raad voor een vicevoorzitter met een brede kennis van en ervaring in de sector. Zij is strategisch goed onderlegd, consistent en gedegen en in combinatie met haar stevige en energieke persoonlijkheid en daadkracht is zij niet alleen in staat de VO-raad verder te ontwikkelen als dé professionele belangenbehartiger van de vo-sector, maar ook om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sector.

Wij wensen Ingrid en de VO-raad een plezierige samenwerking!