Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Paul de Krom volgt Pedro Peters op als voorzitter OV-NL

Paul de Krom is per 1 mei gestart als voorzitter OV-NL.

Paul de Krom

OV-NL is de branchevereniging van openbaarvervoerbedrijven in Nederland.
De vereniging telt negen leden. OV-NL behartigt hun belangen bij politiek en bestuur, onder andere op het gebied van investeringen, veiligheid, fiscaliteit en regelgeving. De aangesloten OV-bedrijven opereren op het snijvlak van het publieke en private domein, in een complexe en dynamische omgeving. Zij hebben diverse eigendomsstructuren en marktposities, mede als gevolg van de door de overheid vastgestelde marktordening.

Paul de Krom was tot februari van dit jaar voorzitter RvB en CEO van TNO en is nu o.a. voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De Krom heeft altijd warme belangstelling voor het openbaar vervoer gehad. Zo was hij, tot voor kort, acht jaar lang commissaris bij de HTM. Als voormalig bewindspersoon en lid van de Tweede Kamer – onder andere met mobiliteit in zijn portefeuille –  is hij goed bekend met het publieke domein en de OV sector. Dit komt allemaal mooi bij elkaar in het voorzitterschap van OV-NL.

Beiden van harte gefeliciteerd!