Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Nienke Homan nieuwe voorzitster RvC van EDSN

Nienke heeft een rijk verleden in de energiewereld. Zo heeft zij vanuit haar rol als gedeputeerde voor de energie transitie van Groningen een groot netwerk en inhoudelijke kennis ontwikkeld van de thematiek rondom de energiedistributie en -transitie. Betrokken partijen denken dat Nienke de juiste persoon is die EDSN naar de volgende fase kan helpen. Met als doel het bedrijf verder te professionaliseren waarbij onder andere data een steeds grotere rol speelt.

Nienke_Homan

Nienke Homan:
“De energiemarkt verandert snel en dat maakt het belang van betrouwbare, wendbare en innovatieve IT-infrastructuur en dataservices die dat ondersteunen extra belangrijk. Daar zet ik mijn kennis en ervaring graag voor in.”

Energie Data Services Nederland (EDSN) is een zelfstandige BV die gefinancierd wordt door de samenwerkende regionale netbeheerders (Liander, Stedin, Enexis, Coteq Netbeheer, RENDO, en Westland Infra), TenneT en Gasunie Transport Services (GTS). EDSN werkt met deze partijen samen om de transacties en bewegingen van de markt van zakelijke- en privé gebruikers van energie mogelijk te maken. Aan- en afsluitingen, veranderingen van leverancier, verzameling van data van de slimme meters en nog veel meer wordt via de IT-systemen van EDSN beschikbaar gemaakt voor deze partijen. EDSN ontwikkelt met- en voor deze partijen een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst en geeft zo de energietransitie, en daarmee ook de verduurzaming van Nederland, een platform van waaruit verder gebouwd en ontwikkeld kan worden.

Maes & Lunau wenst beiden een fijne samenwerking toe!