Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Arno Visser nieuwe voorzitter Bouwend Nederland

Wij zijn verheugd te melden dat Arno Visser per 16 maart 2023 zal aantreden als nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland.

Arno-Visser

Koninklijke Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen ze aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

In de contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden probeert het met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevordert Bouwend Nederland de bouwproductie onder het motto ‘Nederland is niet af’. De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Duurzaamheid, Toekomst van werk, Vernieuwing van de sector, Digitalisering en Nu Bouwen aan Morgen zijn stuk voor stuk programma’s die ondernemers en leden van Bouwend Nederland ondersteunen.

Arno Visser heeft een uitgebreide achtergrond in publieke functies. De afgelopen 10 jaar was hij collegelid bij de Algemene Rekenkamer waarvan ruim zeven jaar als president. Daarvoor is hij onder andere werkzaam geweest als wethouder Financiën bij de gemeente Almere en lid van de Tweede Kamer

Maes & Lunau wenst Arno en Bouwend Nederland veel succes met de uitdaging!