Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Guusje ter Horst nieuwe Bestuurlijk Aanjager Onbeperkt Meedoen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Guusje ter Horst is 15 december 2022 gestart als de nieuwe bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

guusjeterhorst

Per 15 december 2022 is voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en oud-burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst gestart als bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen. Vanuit deze rol gaat zij zich inzetten voor het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking. De bestuurlijk aanjager gaat partijen zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen in zogeheten inclusiepacten. De afspraken in deze inclusiepacten moeten direct een merkbaar verschil realiseren in het dagelijks leven van mensen met een beperking.

Maes & Lunau wenst Guusje en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport veel succes met deze samenwerking!