Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Henry Meijdam nieuwe voorzitter SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen

Met veel genoegen heeft Maes & Lunau ondersteund in de zoektocht naar de nieuwe Voorzitter voor de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Henry Meijdam

De SDa is eind 2010 door de diersectoren en dierenartsen opgericht als onafhankelijke autoriteit om te komen tot een verantwoord gebruik van antibiotica in de Nederlandse dierhouderij, met in achtneming van de borging van dierenwelzijn. Daarmee draagt SDa bij aan het beperken van antibioticumresistentie bij mens en dier. Sinds haar oprichting is de SDa in samenwerking met alle stakeholders gekomen tot een reductie van 70% van het gebruik van antibiotica; een mooi voorbeeld van effectieve zelfregulering door de sector. Het is het resultaat van een samenwerking met de betrokken gremia op een wijze die tot op Europees niveau bekendheid heeft gekregen.

Henry Meijdam is een zeer ervaren bestuurder in het publieke en semipublieke domein. Hij heeft een ruime carrière gehad in het openbaar bestuur en de private sector. Hij was onder andere gedeputeerde van Noord-Holland, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Algemeen Directeur van het IPO. Wij denken dat deze voorzittersrol heel goed bij Henry past.

Maes & Lunau wenst Henry Meijdam en de SDa veel plezier en succes met deze samenwerking!