Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Yolande Verbeek nieuwe COO Energie Beheer Nederland

Yolande Verbeek-4

Energie Beheer Nederland, kortweg EBN, is honderd procent eigendom van de Nederlandse Staat. Een zogeheten beleidsdeelneming, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN is 50 jaar geleden opgericht om het belang van de overheid te vertegenwoordigen bij de winning van energie – in eerste instantie olie en gas – uit Nederlandse ondergrond. EBN heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een zeer sterk kenniscentrum op het brede terrein van de energietransitie en speelt een rol in alle belangrijke dossiers waar de overheid de particuliere sector kan en moet ondersteunen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Dat doet zij door te werken aan verduurzaming van het gassysteem, bij te dragen aan de versnelling van de warmtetransitie en verantwoorde CO2-opslag en mee te werken aan het duurzame energiesysteem van de toekomst. Daarbij werkt zij altijd met samenwerkingspartners en vanuit het publieke belang: het werk dient de hele Nederlandse samenleving. EBN is met ruim 180 collega’s gevestigd in Utrecht.

Yolande Verbeek wordt de nieuwe COO van EBN. Een nieuwe functie die gericht is op de verbinding van de verschillende businessunits (programma’s voor gastransitie, CO-2 transport en opslag en duurzame warmtetransitie) en de borging van een eenduidige en professionele werkwijze van de operatie en de projecten. Yolande heeft uitgebreide ervaring in deze branche. Als huidige directeur van Uniper-Benelux is ze bekend met de uitdagingen van de energietransitie op alle niveaus.

Eerder was Yolande werkzaam als  statutair directeur van de Benelux Holding en plantmanager van de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte als ook voor een veelvoud aan centrales die verantwoordelijk waren voor de energie en stadsverwarming voor vier grote steden.

Maes & Lunau wenst Yolande en Energie Beheer Nederland veel succes met deze zeer belangrijke en actuele uitdaging!