Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Rob van Kan nieuw Lid Raad van Bestuur Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool heeft Rob van Kan benoemd tot Lid College van Bestuur. Rob zal zich per 1 september voegen bij de overige College van Bestuur leden. Maes & Lunau heeft met genoegen de zoekopdracht voltooid.

Rob van Kan

Rob van Kan is geboren en opgegroeid in Limburg. Hij behaalde zijn bachelor of science in Biometrie aan Zuyd Hogeschool in 2008 en rondde vervolgens in 2012 de masteropleiding Criminal Investigation af aan de Politieacademie in Apeldoorn. Rob heeft uitgebreide leiderschapservaring in organisaties met professionals, zowel bij de Nationale Politie als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hij heeft expertise op het gebied van bedrijfsvoering, huisvestingsvraagstukken, financiën, ICT, data-analyse en cyberbeveiliging.

Bij de Nationale Politie bekleedde hij de functie van hoofd Opsporing Limburg voordat hij naar het CBS overstapte. Momenteel is hij hoofddirecteur Dataservices, Research & Innovatie en vestigingsdirecteur bij het CBS in Heerlen.

Zuyd Hogeschool heeft als bestuursopdracht om het onderwijs en onderzoek toekomstbestendig te maken en zo bij te dragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Het opleidingsportfolio bestaat voornamelijk uit voltijdse bacheloropleidingen met een duidelijk profiel en aanvullende verdiepende minoren die nauw aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen. Er is een sterke integratie van onderzoek en onderwijs, waarbij Zuyd een onderzoeksagenda opstelt voor belangrijke regionale transitie-uitdagingen. Onderzoeksprogramma’s en expertisecentra worden ontwikkeld of voortgezet om dit te ondersteunen. Onderzoek binnen en buiten deze programma’s draagt bij aan de ontwikkeling van studenten door middel van minoren, praktijkervaring en afstudeeropdrachten. De benoeming van Rob van Kan als lid van het College van Bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht en de Centrale Medezeggenschapsraad, getuigt van zijn gewaardeerde ervaring in het leiden van complexe organisaties en zijn vermogen om duurzame verandering te realiseren.

Maes & Lunau wenst Rob en Zuyd Hogeschool een vruchtbare en succesvolle samenwerking toe!