Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Renée Bergkamp nieuw Lid RvC bij EBN

Renée Bergkamp is gestart als nieuw Lid Raad van Commissarissen bij Energie Beheer Nederland, een benoeming die door Maes & Lunau tot stand is gekomen.

Renée Bergkamp

Energie Beheer Nederland, kortweg EBN is honderd procent eigendom van de Nederlandse Staat. Een zogeheten beleidsdeelneming, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN is 50 jaar geleden opgericht om het belang van de overheid te vertegenwoordigen bij de winning van energie – in eerste instantie olie en gas – uit de Nederlandse ondergrond. EBN heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een zeer sterk kenniscentrum op het brede terrein van de energietransitie en speelt een rol in alle belangrijke dossiers waar de overheid de particuliere sector kan en moet ondersteunen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Dat doet zij door te werken aan verduurzaming van het gassysteem, bij te dragen aan de versnelling van de warmtetransitie en verantwoorde CO2-opslag en mee te werken aan het duurzame energiesysteem van de toekomst. Daarbij werkt zij altijd met samenwerkingspartners en vanuit het publieke belang: het werk dient de hele Nederlandse samenleving. EBN is met ruim 180 collega’s gevestigd in Utrecht.

Renée zal zich vanuit haar kennis en ervaring als nieuwe lid van de RvC richten op de samenwerking met Den Haag. Momenteel vervult ze meerdere RvC en RVT functies bij onder andere het Voedingscentrum en KWH/KWR. Eerder was ze al betrokken bij de Parnassia Groep, WUR en Royal Reesink in toezichthoudende functies. Tot 1 mei is ze werkzaam als Provinciesecretaris/Algemeen Directeur van Noord-Holland. In het verleden was Renée lang actief in Den Haag op verschillende ministeries. Onder andere als Directeur-Generaal van Economische zaken en daarvoor bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Maes & Lunau wenst Renée en EBN veel succes en een mooie samenwerking toe.