Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Eva Reuling en Gerard van Assem nieuwe leden College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht (HU) Eva Reuling en Gerard van Assem heeft benoemd tot leden van het College van Bestuur. Maes & Lunau heeft met veel genoegen deze search vervuld.

HU

Eva Reuling is benoemd met ingang van 1 september 2023, de benoeming van Gerard van Assem gaat in per 1 januari 2024.

Eva Reuling kent de vraagstukken binnen het HBO en de HU door haar rol als opleidingsmanager en directeur van het Institute for People & Business. Ze is de voortrekker van digitalisering in het onderwijs, sterk in het verbinden van de strategie met de organisatie en actief maatschappelijk betrokken. Ook is ze landelijk actief in onder andere de bestuurlijke werkgroep Sectorplan Masters van de Vereniging Hogescholen.

Gerard van Assem is sinds 2017 werkzaam bij Radboud Universiteit Nijmegen en is nu algemeen directeur Radboud Services. Tot 2021 was hij ook secretaris van het College van Bestuur.

Gerard van Assem weet de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te realiseren en optimaliseren door zijn ervaring in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs. Hij heeft ruime ervaring met financiën en control en ICT, met digitalisering als drijvende kracht van vernieuwing. Zijn expertise op het gebied van transitieprocessen, organisatieontwikkeling en ondernemerschap zal bijdragen aan het realiseren van de HU visie.

Met de benoemingen van Eva Reuling en Gerard van Assem is de nieuwe samenstelling van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht, onder de voorzitterschap van Wilma Scholte op Reimer, compleet.

Maes & Lunau wenst Eva en Gerard veel succes en een fijne samenwerking bij de Hogeschool Utrecht!