Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Floor Felten beoogd directeur Services bij Tata Steel Nederland

Per 1 november 2022 start Floor Felten als beoogd directeur Services bij Tata Steel Nederland, waar zij de ondersteunende afdelingen (waaronder engineering) gaat aansturen. Dit betreft een nieuwe rol binnen de Business Unit IJmuiden van TSN en in afwachting van advies van de ondernemingsraad zal Floor starten in de tijdelijke functie van Project directeur.

Floor-Felten

Tata Steel is een van ’s werelds meest geografisch gediversifieerde staalproducenten met activiteiten in 26 landen en commerciële kantoren in meer dan 35 landen. Tata Steel volgt het principe dat haar activiteiten altijd ten goede moeten komen aan de samenleving. De organisatie werkt op een manier die veilig is voor hun mensen en met aandacht voor het milieu net zoals de gemeenschappen in de buurt. Daarom committeert Tata Steel Nederland zich aan het verduurzamen van de staalproductie in IJmuiden. Ze hebben gekozen voor de waterstofroute op basis van de Direct Reduced Iron (DRI) technologie om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en om lokale emissies te verminderen.

Floor begon haar professionele loopbaan bij TSN (toen Hoogovens) en heeft een lange carrière doorlopen binnen Schiphol, waar zij onder meer de posities manager Terminal Services, senior manager Terminal Real Estate en director Asset Manager heeft bekleed. Haar laatste positie voor Schiphol Group was in Australië binnen de Brisbane Airport Corporation als general manager Strategy, Planning & Technology. De (energie)transitie die TSN doormaakt motiveerde haar om terug te keren naar haar eerste werkgever en hier alle ontwikkelingen rondom deze transitie alsmede de benodigde ondersteunende infrastructuur en randvoorwaarden te begeleiden vanuit de nieuwe rol van directeur Services.

Maes & Lunau wenst Floor en Tata Steel Nederland veel succes met deze samenwerking!