Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Prof. dr. mr. Conny Rijken is per 1 september 2022 de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De Nationaal Rapporteur is het boegbeeld van het Instituut Nationaal Rapporteur, opereert onafhankelijk en met gezag en levert met onderzoeken en adviezen een belangrijke bijdrage aan de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. De Nationaal Rapporteur functioneert op basis van de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Het instituut Nationaal Rapporteur verricht zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Op basis van dit onderzoek rapporteert de Nationaal Rapporteur en doet aanbevelingen aan de regering.

ConnyRijken

Conny Rijken is momenteel hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Tilburg University. Ze deed de afgelopen 20 jaar onderzoek naar de verschillende aspecten van mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting, de rol van bedrijven bij het bestrijden van mensenhandel en de psychologische gevolgen van mensenhandel. Daarnaast is zij expert op het gebied van globale migratie en doet ze onderzoek naar misstanden tijdens migratie, waaronder mensenhandel en mensensmokkel.

Prof. Rijken is lid van GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings), een groep van 15 experts van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel. Zij was onder meer lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), de commissie aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, en de adviesraad van het Nederlands Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha).

Ze was directeur van INTERVICT (het interdisciplinair onderzoeksinstituut voor victimologie) en heeft 10 jaar lang als plaatsvervangend rechter in strafzaken gewerkt. Rijken is opgeleid als jurist in internationaal en Europees recht met een specialisatie in mensenrechten en verdedigde haar proefschrift in 2003 over de Europese strafrechtelijke aanpak van mensenhandel.

Maes & Lunau wenst Conny Rijken en het Instituut Nationaal Rapporteur veel succes met deze samenwerking!