Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Annelore Roelofs nieuwe interim Algemeen Directeur bij Waternet

Annelore Roelofs wordt de nieuwe interim Algemeen Directeur van Waternet. Ze volgt Roelof Kruize op die per 1 maart 2022 is gestopt. De rol zal worden vervuld op interim basis, wat samenhangt met de veranderopgave waar Waternet voor staat.

Annelore Roelofs

Waternet levert drinkwater in Amsterdam en omgeving en is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus, zowel de waterkringloop als de waterketen. De organisatie is verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, maken van drinkwater en oppervlaktewater op peil en schoon houden. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) én de gemeente Amsterdam zijn de bestuurlijke opdrachtgevers van Waternet.

Annelore trad in 2020 aan als plaatsvervangend hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2021 fungeert zij als waarnemend Hoofddirecteur. De IND is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij onder meer plaatsvervangend Hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen, korpschef politieregio Noord- en Oost-Gelderland en Directeur bij het instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding.

Maes & Lunau wenst Annelore en Waternet een succesvolle samenwerking toe!