Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Rien Fraanje nieuwe directeur van het Interprovinciaal Overleg

Per 1 januari 2023 start Rien Fraanje als de nieuwe directeur van het Interprovinciaal Overleg, de vereniging van gezamenlijke provincies. Zijn ervaring met zowel de bestuurlijke als de ambtelijke kant van de provinciale opgaven is een belangrijke basis voor de benoeming.

Rien_Fraanje

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de gezamenlijke provincies, is een vereniging van, voor en door de twaalf provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging. Het IPO behartigt de belangen van de gezamenlijke provincies voor die taken en dossiers waarvan de twaalf provincies hebben afgesproken daarin samen op te trekken. De belangenbehartiging richt zich enerzijds op de onderhandelingen met het rijk, de partners bij de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties, en anderzijds op de behandeling van beleid en wetten door de Staten-Generaal.

Rien trad in 2017 aan als secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarvoor was hij onder meer directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, senior adviseur voor de Raad van het Openbare Bestuur en senior consultant bij Berenschot.

Maes & Lunau wenst Rien en het IPO veel succes en een mooie samenwerking toe!