Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Ad Melkert start per 12 februari 2022 als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Alliantie

Peter van Lieshout, die na twee termijnen afscheid neemt, wordt opgevolgd door Ad Melkert. Met veel genoegen heeft Maes & Lunau voor de Alliantie bemiddeld in de werving van de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

AdMelkert

De Alliantie is een woningcorporatie (stichting). De Alliantie verhuurt, onderhoudt, bouwt en verkoopt woningen in een aangesloten woningmarktgebied: de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Daarom werkt de Alliantie aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten. De Alliantie is in omvang de tweede corporatie van Nederland.

Ad Melkert heeft een zeer brede ervaringsachtergrond, zowel in politieke als in bestuurlijke functies. Hij is nu voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen. Daarnaast vervult hij enkele andere toezichthoudende en adviserende functies bij publieke en private organisaties.

Maes & Lunau wenst beiden een duurzame samenwerking toe!