Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Carolien Gehrels benoemd als Lid Raad van Commissaris bij Energie Beheer Nederland

Carolien Gehrels  is per 1 december 2021 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Energie Beheer Nederland (EBN). Zij neemt daarmee de vrijgekomen positie in van Sharon Dijksma, die burgemeester van de stad Utrecht is geworden.

CarolienGehrels

Carolien was van 1997 tot 2006 verbonden aan managementadviesbureau Berenschot en daarna (2006–2014) wethouder bij de gemeente Amsterdam. Bij advies-en ingenieursbureau Arcadis is ze momenteel Global Director Energy Transition. Carolien Gehrels is tevens voorzitter van het uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord.

Carolien Gehrels : “EBN speelt als organisatie op het snijvlak van publiek-private samenwerking een cruciale rol in de energietransitie, wat een van de grootste technische en maatschappelijke vraagstukken is voor de komende decennia. De mensen bij EBN beschikken over veel kennis en zijn daarnaast gedreven om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzamingsambitie van Nederland.  Dat motiveert me enorm en ik kijk ernaar uit, om waar dat kan, een bijdrage te leveren aan onze klimaatneutrale toekomst.”

Lees het hele persbericht van EBN hier: https://www.ebn.nl/nieuws/carolien-gehrels-benoemd-als-commissaris-bij-energie-beheer-nederland/