Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Wieke Hoge nieuwe secretaris-directeur van het CvTA

Wieke Hoge is sinds 1 november 2021 secretaris-directeur van het CvTA.

Wieke Hoge 2

Het College van Toezicht Auteursrechten houdt toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten. Het CvTA is een ZBO zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CvTA heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de auteursrechtelijke vergoedingen door ruim twintig collectieve beheersorganisaties en enkele onafhankelijke beheersorganisaties.

Met haar kennis, achtergrond en ervaring zal Wieke Hoge veel voor het CvTA en de sector kunnen betekenen. Ze heeft ruime management ervaring en een achtergrond als jurist in zowel de private als publieke sector. Zij kijkt ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het toezicht en de verschillende beheersaspecten voor de creatieve sector. Zij zal als schakel tussen het College en de beheersorganisaties optreden, verdere invulling geven aan de veranderopgave van het CvTA en de dagelijkse leiding van de staf op zich nemen.

We feliciteren Wieke Hoge en CvTA met deze benoeming!