Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Menno Snel - de nieuwe Voorzitter bij NOGEPA

Menno Snel trad op 1 juni aan als Voorzitter van NOGEPA, de branchevereniging van de olie en gasindustrie in Nederland.

menno snel

Menno Snel was van 2017 tot eind 2019 namens D66 staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte III. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Waterschapsbank, bewindvoerder bij het IMF in Washington, directeur bij pensioenuitvoerder APG en plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken op het ministerie van Financiën. Per 1 september 2020 werd hij bestuurder van het ABP.” (Bron: Onsaardgas.nl)

In Nederland hebben zo’n 13 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. NOGEPA behartigt de belangen van deze bedrijven en wil een open en transparante bijdrage leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Menno Snel: “De transitie naar een CO2 neutrale toekomst is misschien wel de belangrijkste opdracht waar we nu met z’n allen voor staan. Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie alleen succesvol verder gebracht kan worden door een stevig commitment vanuit de sector. De uitgangspunten zijn daarbij voor mij helder: de sector kan en wil met haar kennis en innovaties een belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening van vandaag, morgen en overmorgen. Bijvoorbeeld door bestaande infrastructuur slim in te zetten voor de productie en transport van (groene) waterstof, maar ook via de opslag van CO2 in lege gasvelden. Totdat de transitie is afgerond, blijft ons aardgas nog hard nodig. Het is dan belangrijk om dat aardgas op een schone, veilige en verantwoorde wijze in Nederland te produceren. Ik kijk er naar uit om het bestuur van NOGEPA en de sector hierbij als onafhankelijk voorzitter te begeleiden.“ (Bron: Onsaardgas.nl)

Wij wensen Menno Snel en Nogepa een fijne samenwerking toe!