Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Patricia Gielis Divisiedirecteur Human Resources bij de Radboud Universiteit

Patricia gaat ca. 50 medewerkers in deze centrale HR divisie aansturen en functioneel de Hoofden P&O in de 7 faculteiten. Zij gaat rapporteren aan Gerard van Assem, Directeur Radboud Services en tevens Secretaris van het College van Bestuur.

PatriciaGielis-RU

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als internationaal van betekenis zijn. De Radboud Universiteit is actief op vele wetenschapsgebieden. Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Volgens de Keuzegids Universiteiten 2020 is de Radboud Universiteit de beste brede, klassieke universiteit van Nederland. De Radboud Universiteit is een groeiende universiteit met inmiddels 24.000 studenten, in 2019 ongeveer 23.000, en 5.200 fte aan medewerkers. Het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit wordt uitgevoerd binnen de zeven faculteiten. De centrale ondersteunende dienstverlening, waaronder Human Resources,  is ondergebracht bij Radboud Services. De Divisiedirecteur HR vormt samen met de andere divisiedirecteuren het MT.

Patricia is een ervaren HR Directeur en heeft gewerkt bij complexe organisaties met decentrale besturingsmodellen zoals ABN AMRO, de Rabobank en FME, de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie.
De maatschappelijke betekenis van de Radboud Universiteit, de missie en tegelijkertijd ervaren ambitie en energie van de medewerkers spreken haar aan om hier met veel enthousiasme haar inzet aan te geven.

Maes & Lunau wenst de Radboud Universiteit en Patricia Gielis een mooie en vruchtbare samenwerking toe!