Terug naar nieuws overzicht
Nieuws

Ger Koopmans is nieuwe voorzitter LTO Nederland

Ger Koopmans, een boerenbestuurder pur sang en uitstekende ambassadeur voor de leden van de vereniging, volgt Sjaak van der Tak op die begin dit jaar na afronding van zijn bestuurstermijn stopte als voorzitter.

Vierkant plaatsing

LTO Nederland is het toekomstgerichte samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB, de grootste vertegenwoordiger van agrarisch Nederland. LTO  maakt zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van agrarische ondernemers in een veranderende wereld. Met succes; dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan voedselproductie, groen, de bredere economie, werkgelegenheid, het landschap en het milieu is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar.

Met zijn aanstelling als voorzitter van LTO keert Koopmans terug naar de vereniging, die hij zeer goed kent. In het verleden was Koopmans al veertien jaar in verschillende functies bestuurlijk actief voor de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB (1989 – 2002), waarvan de laatste negen jaar als lid van het hoofdbestuur. In 2013 – 2014 was Koopmans voorzitter van de landelijke LTO-vakgroep Kalverhouderij.

De betrokkenheid van Ger Koopmans bij de agrarische sector loopt als een rode draad door zijn leven en loopbaan. Eerst als boerenzoon, later als melkveehouder en daarna als CDA-politicus en in het openbaar bestuur.” Koopmans was tien jaar lid van de Tweede Kamer (2002 – 2012), waar hij zich bezighield met landbouw, milieubeleid en vermindering van administratieve lasten. Als gedeputeerde voor de provincie Limburg (2014 – 2021) onderhield Koopmans onder andere de portefeuilles Financiën en Grondzaken.

Wij wensen Ger en LTO Nederland veel succes en een mooie samenwerking toe!

Lees hier het persbericht:  www.lto.nl/nieuwevoorzitter