Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Kavita Parbhudayal en Marc Konings treden toe tot de Raad van Toezicht van WOMEN Inc.

Maes & Lunau heeft de Raad van Toezicht van WOMEN Inc. versterkt met twee nieuwe leden. 

Vierkant plaatsing

WOMEN Inc. verbetert sinds 2005 de positie van vrouwen in Nederland en streeft naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Ze voeren al jaren campagne voor meer gelijkheid op de thema’s werk, gezondheid, financiën en media. Met het label LOKET Inc. biedt WOMEN Inc. de kennis en expertise die zij de afgelopen 15 jaar heeft opgebouwd op het gebied van (onbewuste) in- en uitsluiting aan organisaties aan. WOMEN Inc. werkt veelvuldig en intensief samen met landelijke en lokale overheden, bedrijven, instellingen en kennisinstituten aan een gelijkwaardiger Nederland, voor iedereen.

Kavita Parbhudayal was wethouder in Den Haag op onder andere de gebieden zorg, arbeidsmarkt en volksgezondheid. In het door haar gepresenteerde Haagse meerjarenbeleidsplan Werk 2023 was één van de belangrijke acties om meer praktisch geschoolde vrouwen naar (beter) betaalde banen te begeleiden door barrières (bekostigen opleiding, gratis maken van de kinderopvang tijdens de opleiding, koppelen aan werkgever) weg te nemen.

Marc Konings werkt als directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is vanuit die functie lid van de bestuursraad van IenW en eerste adviseur rond financieel – economische aangelegenheden voor de minister en staatssecretaris van IenW.

Wij wensen Kavita en Marc veel succes met deze samenwerking!