Terug naar nieuws overzicht
Diversiteit Nieuws

Dymph van den Boom benoemd tot lid RvT van NWO

Maes & Lunau is blij te kunnen mededelen dat Dymph van den Boom is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van NWO. Met veel plezier hebben we deze procedure begeleid.

Vierkant plaatsing

Minister Dijkgraaf van OCW heeft Dymph van den Boom per 1 januari benoemd tot nieuw lid van de raad van toezicht van NWO.

Dymph van den Boom bekleedde de functie van rector magnificus en hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Haar wetenschappelijke carrière startte als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij, na haar studie psychologie, in 1988 promoveerde. Als fellow was Dymph verbonden aan de universiteiten van Indiana, Minneapolis en Harvard.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft als missie het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking – binnen de wetenschap, en met de maatschappij – investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert strategievorming en kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

Maes & Lunau wenst Dymph van den Boom en NWO een plezierige samenwerking toe.